يکشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > ویژه‌نامه‌های همایش >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
بخش همایش‌های برگزار شده
آرشیو ویژه نامه همایش
شخصیت‌های ویژه علمی 1396

ویژه‌نامه «بیستمین همایش کتاب سال حوزه» و «دومین جشنواره مقالات علمی حوزه»- 1397 + دانلود

ویژه‌نامه «نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه» و «اولین جشنواره مقالات علمی حوزه»- 1396 + دانلود

ویژه‌نامه «هجدهمین همایش کتاب سال حوزه»- 1395 + دانلود

ویژه‌نامه «هفدهمین همایش کتاب سال حوزه»- 1394 + دانلود

ویژه‌نامه «شانزدهمین همایش کتاب سال حوزه»- 1393 + دانلود

ویژه‌نامه «پانزدهمین همایش کتاب سال حوزه»- 1392 + دانلود

ویژه‌نامه «چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه»- 1391 + دانلود

ویژه‌نامه «سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه»- 1390 + دانلود

ویژه‌نامه «دوازدهمین همایش کتاب سال حوزه»- 1389 + دانلود

ویژه‌نامه «یازدهمین همایش کتاب سال حوزه»- 1388 + دانلود

ویژه‌نامه «دهمین همایش کتاب سال حوزه»- 1387 + دانلود

ویژه‌نامه «نهمین همایش کتاب سال حوزه»- 1386 + دانلود

ویژه‌نامه «هشتمین همایش کتاب سال حوزه»- 1385 + دانلود

ویژه‌نامه «هفتمین همایش کتاب سال حوزه»- 1384 + دانلود

ویژه‌نامه «ششمین همایش کتاب سال حوزه»- 1383 + دانلود

ویژه‌نامه «پنجمین همایش کتاب سال حوزه»- 1382 + دانلود

ویژه‌نامه «چهارمین همایش کتاب سال حوزه»- 1381 + دانلود

ویژه‌نامه «سومین همایش کتاب سال حوزه»- 1380 + دانلود

ویژه‌نامه «دومین همایش کتاب سال حوزه»- 1379 + دانلود

ویژه‌نامه «اولین همایش کتاب سال حوزه»- 1377 + دانلود

دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه

آدرس:
قم، بلوار انتظار، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه
 
تلفن تماس: 02537255890 داخلی 603-605

khowzeh(@)gmail.com

پیامک: 100007020

کانال ایتا: @khowzeh
مدیر اجرایی همایش‌(ایتا) : @ketabehowzeh

جشنواره مقالات علمی حوزه 

khowzeh2(@)gmail.com

ساعت کاری دبیرخانه همایش:

ساعت 7 الی 14

 

 

 

بازديدکنندگان امروز :529