يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨
صفحه اصلی >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
بخش همایش‌های برگزار شده
آرشیو ویژه نامه همایش
شخصیت‌های ویژه علمی 1396  چاپ        ارسال به دوست

بازتاب همایش کتاب سال در نشریه افق حوزه؛

کتاب سال حوزه پاسخی متقن به منتقدان

به گزارش دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه،  نشریه افق حوزه در آخرین شماره خود به انتشار اخبار بیستمین همایش کتاب سال حوزه پرداخته است، که متن آن بدین شرح است:

با قواعد اسلامی میتوان به تمام مسایل مستحدثه پاسخ داد

حضرت آیتالله مکارم شیرازی در این همایش با بیان اینکه قرآن کریم بهحدی به قلم ارزش قائل شده است که به آن قسم یاد کرده است، افزودند: برخی مفسران در تفسیر «و ما یسطرون» بیان کردهاند که قسم به چیزی خورده که قلمها، آن را مینویسند؛ این مسئله نیز بیانگر اهمیت خاص قلم است؛ همیشه سخنان را باید در ظرف زمانی که وارد شده است، نگریست؛ معتقدم که این آیه از معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است؛ زیرا در آن زمان نه باسوادی وجود داشت و نه شرایطی بود که در عصر جاهلی کسی به قلم، قسم بخورد.

معظمله افزودند: آمار همایش کتاب سال حوزه، آمار دندانشکنی برای افرادی است که میگویند: حوزه علمیه در این سالها چه کرده است؟ 17 هزار کتاب در رشتههای مختلف تولید شده است که پاسخ دندانشکنی به منفیبافان است؛ امروز روز جشن کتاب سال حوزه است که بیشاز هزار کتاب حوزوی در آن عرضه شده است.

این استاد برجسته حوزه با اشاره به اینکه خوشبختانه این آمار، سال به سال ارتقا یافته است، خاطرنشان ساختند: این آمار نشاندهنده حرکت رو به جلوی حوزههای علمیه است؛ این انقلاب دارای یک متن و حواشی است؛ متن این حرکت، تغییر سیاست کشور ما بود؛ ولی حواشی آن دارای آثار و برکات فراوانی است که از متن هم بیشتر است؛ یکی از برکات این حوزه، برگزاری کتاب سال است.

حضرت آیتالله مکارم شیرازی گفتند: طلاب باید موضوعات مسایلی را برای کتاب نوشتن انتخاب کنند که مورد نیاز فراوان است؛ اسلام دینی جهانی و جاودانی است؛ روزگاری نوشته بودند که آفتاب نیمهشب فنلاند اسلام را به خطر انداخت؛ زیرا اسلام جوابی برای آن ندارد که در آن سالها پاسخ دادیم که این پاسخ قبلاً داده شده بود.

این مرجع تقلید بیان کردند: معتقد هستیم قواعد اسلامی بهحدی است که با آنها میتوان به تمام مسایل مستحدثه پاسخ داد؛ باید تلاش بیشتری در زمینه حل مسایل مستحدثه فقهی، علوم انسانی، سیاسی و اقتصادی انجام شود.

ایشان با اشاره به اینکه حوزه علمیه استعدادهای فراوانی دارد و میتواند کارهای بسیار خوب و ارزندهای انجام دهد، افزودند: انقلاب از حوزه برخاسته و حافظ انقلاب نیز حوزههای علمیه هستند؛ برخلاف گمان کسانی که طور دیگری فکر میکنند.

معظمله تصریح کردند: باید سعی شود، این آثار در فضاهای مجازی پخش شود؛ هرچه این آثار خواننده و استفادهکننده داشته باشند، قطعاً سودمندتر خواهند بود؛ اگر دیگران از فضای مجازی استفاده غلط کنند، باید از این فضا، استفاده مناسب داشته باشیم. 

 

 ضرورت ترمیم گسستهای میان نظام سنتی و شکل جدید تحقیقات

آیتالله اعرافی نیز در این همایش بیان کرد: امسال چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و بیستمین کتاب سال حوزه است و در این زمینه باید به نکاتی خاص توجه کرد.

 رئیس شورای سیاستگذاری کتاب سال حوزه گفت: حوزه و دانشگاه، دو رسالت بسیار مهم دارند و در این عصر، این رسالت، سنگینتر از هر دورهای است که از جمله آنها میتوان به تربیت نیروهای قوی برای تامین نیازهای جامعه ایران و جهان و هم‌‌‌چنین تولید فکر و محتوای لازم اشاره کرد.

مدیر حوزههای علمیه کشور تصریح کرد: علیرغم اینکه در زمینه تولید علم و فناوری در این چهل سال، گامهای بزرگی به پیش برداشته است؛ ولی نباید به وضع موجود بسنده کنیم؛ همه شاخصهای علم و فناوری نشاندهنده این است که ایران مستقل، در عین همه هجمهها و مبارزهها، گامهای عظیمی برداشته است؛ در فضای حوزوی نیز گامهای بزرگی برداشتهایم؛ ولی نباید به این حد بسنده کرد.

آیتالله اعرافی اظهار کرد: در پژوهشهای حوزوی، حداقل در بخشی از تحقیقات، شاهد یک نوع گسست میان نظام سنتی و شکل جدید تحقیق و نیازهای امروز هستیم؛ از یکسو گاهی تحقیقاتی را مشاهده میکنیم که با زمان هیچ ارتباطی ندارند؛ کلام و فلسفه ما باید در مدار و عمق پیشین خود حرکت کند؛ ولی وقتی یک بحث کلامی در عصر امروز مطرح میشود، باید این مباحث سنتی به دنیای جدید نگاهی بیفکند و گرهگشایی کند؛ ماندن در گذشته بدون نگاه به دنیای جدید، یک ضعف است و هم‌‌‌چنین پرداختن به حوزههای جدید بدون عمق، یک ضعف بهشمار میرود.

رئیس شورای سیاستگذاری کتاب سال حوزه گفت: از دیگر سوی مشاهده میکنیم، پژوهشهایی در حوزه کلامی، فلسفی، علوم انسانی و... انجام میشود که در مناهج حوزوی ریشه ندارد؛ طلاب باید به سمتی حرکت کنند که عمق هزارساله حوزهها را حفظ کنند و در عین حال حتماً گامی به پیش بردارند.

آیتالله اعرافی اظهار کرد: گاهی عدهای وارد قلمروهای جدید در عرصه فقه شدهاند؛ ولی بعضاً عمق منهجی لازم در این تحقیقات وجود ندارد؛ در زمینه فقه، نیازمند برداشتن گامهای جدیتری هستیم که کار یک فرد یا نظام مدیریتی نیست؛ بلکه باید این کار را خود اساتید انجام دهند.

مدیر حوزههای علمیه کشور بیان کرد: در تراز درسهای خارج در حوزه فقه، اصول، کلام، تفسیر و حدیث باید درس داشته باشیم که این اقدامات در حال انجام است تا تولیداتمان، به عمق دروس سنتی و آزاد و خارج حوزه برسد.

وی تصریح کرد: دبیرخانه کتاب سال حوزه از سال قبل، در حوزه مقالات و پژوهشها ورود کرد؛ زیرا تولیدات فاخری در این عرصه تولید میشود که امروز بخش مهمی از تحقیقات بهوسیله همین مقالات صورت میگیرد.

آیتالله اعرافی اظهار کرد: تقریر، از سنن ناب حوزوی است که باید این عرصه را نیز توسعه دهیم؛ سامانه تقریرات و عرصه دروس خارج بهصورت مقاله نیز در قالب 6 دور امتحانات درس خارج و شبکه تقریرات درسی نیز میتواند بهعنوان زیرساخت تولید مقاله در حوزه مطرح شود.

مدیر حوزههای علمیه کشور بیان کرد: طرح هدایت علمی و هم‌‌‌چنین درسهای عمیق خارج در قلمروهای غیر از فقه و اصول، میتواند پشتوانه قوی برای این حرکت باشد؛ هر ساله باید یک تحلیل جامع از کتاب سال و جشنواره علامه حلی قدس سره ارائه شود که این تحلیل، قطعاً راهنمای کار خواهد بود؛ هم‌‌‌چنین تحلیل جامع 20 ساله این همایش نیز باید ارائه شود تا به یک راهنمای عمل برای رفع نقصها بینجامد.

رئیس شورای سیاستگذاری کتاب سال حوزه گفت: همایش کتاب سال حوزه آیینه تمامنمای تمام تولیدات حوزه نیست؛ از جامعه بزرگان و اساتید حوزه انتظار میرود که آثار خود را در این رقابت علمی عرضه کنند و هم‌‌‌چنین دستاندرکاران این همایش باید شاخصهای خود را ارتقا دهند و تمام تولیدات علمی را در آیینه خود منعکس نمایند.

وی تصریح کرد: در عرصه مطالعات راهبردی و عرصه مطالعات اسلامی نیز گامهایی برداشتهایم که باید با دقت این روند را اصلاح کنیم و امیدواریم، به مرحلهای برسیم که با عزم والای مدیران و اساتید، هیچ نقصی در این روند وجود نداشته باشد. 

 

 ارسال 1172 اثر به دبیرخانه بیستمین همایش کتاب سال حوزه

طبق این گزارش، دبیر همایش کتاب سال حوزه هم در مراسم اختتامیه این همایش، گفت: در این سالها 17 هزار اثر به دبیرخانه رسید که چهار هزار و ۳۲۶ اثر به مرحله دوم راه یافت و از میان آنها، 196 اثر برگزیده و 221 اثر شایسته تقدیر معرفی شد.

حجتالاسلام والمسلمین مقیمی حاجی با بیان اینکه در پنج سال نخست، هرساله 400 تا 500 اثر به دبیرخانه میرسید که امسال این رقم به یکهزار و ۱۷۲ اثر رسید، تصریح کرد: از میان آثار ارسالی در این 20 دوره، آقایان در 10 دوره اول 12 پایاننامه ارسال کردند که امسال، این آمار به 70 پایاننامه رسیده که در سالهای اخیر با جهشی مناسب همراه بوده است.

دبیر همایش کتاب سال حوزه وضعیت آثار گروههای فلسفه، اخلاق و عرفان و علوم اجتماعی را در صدر گروههای علمی عنوان و بیان کرد: در ده سال اخیر وضعیت گروهها متوسط بوده و بیشتر گروهها کمتر از 70 درصد را کسب کردند که اقتصاد، مدیریت، تفسیر و علوم قرآن و رواشناسی و تربیتی با رتبه بیشاز 70 درصد در وضع مناسبی بودهاند.

حجتالاسلام والمسلمین مقیمی حاجی اظهار کرد: با اتخاذ سیاست هدایت علمی در آسیبهای اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، جمعیت، زن و خانواده، منابع طبیعی، هنر و... 40 اثر منتخب شدند؛ همچنین بهمناسبت چهلمین سال انقلاب، 139 اثر که در 10 سال گذشته توسط حوزویان نگاشته شده بود، در بخش انقلاب اسلامی این دبیرخانه بررسی شد.

وی افزود: بیشترین آثار امسال مربوط به فقه، اصول، اخلاق و عرفان و کمترین آثار مربوط به گروه مدیریت بوده؛ هم‌‌‌چنین 889 کتاب توسط محققان ایرانی و مابقی توسط محققان غیرایرانی نگاشته شده است.

دبیر همایش کتاب سال حوزه با بیان اینکه آثار علمی - پژوهشی در زمینه نظریهپردازی در وضعیت متوسط بودهاند تصریح کرد: آثار علمی - ترویجی در این میان، در وضعیت شاخص تناسب موضوع و تطابق با نیازهای جامعه، خوب و در دیگر شاخصهها متوسط ارزیابی شدند.

وی بیان کرد: در عرصه فرهنگی تبلیغی از جمله اولویت و تطابق با نیازهای جامعه، اثربخشی و جذب مخاطب، آثار رسیده خوب عرضیابی شدند؛ در زمینه نظریهپردازی و نظریههای حل مشکلات نیز با 6 درصد رشد مواجه بودهایم.

حجتالاسلام والمسلمین مقیمی حاجی اظهار کرد: تمام گروهها بهجز گروه کلام آثاری را در بخش نهایی داشتهاند؛ یعنی آثار این گروهها مورد نیاز جامعه بودهاند؛ در بخش انقلاب اسلامی 19 کتاب از کیفیت لازم برخوردار بود که 2 اثر به بخش نهایی راه یافت که نشاندهنده تلاش بیشتر در این زمینه است.

وی افزود: در فرآیند ارزیابی سعی شده است که ارزیابان از مراکز مختلف انتخاب شوند؛ داوران نیز از مرکز اثر مورد نظر نبودهاند؛ در این مرحله ارزیابی اجمالی و تفصیلی در دو مرحله انجام شد و در نهایت 4 اثر برگزیده، 21 اثر تقدیر و 26 اثر شایسته تحسین انتخاب شدند. 

 

 تجلیل از برترینهای کتاب سال حوزه

خاطرنشان میشود، در ابتدای مراسم اختتامیه همایش که با حضور آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی و اساتید سطح عالی حوزه برگزار شد، از مقام شامخ علمی آیتالله هاشمی شاهروی و آیتالله سیدمحمد مهدی موسوی خلخالی تجلیل شد.

همچنین از مجموع 1172 اثر که به دبیرخانه همایش کتاب سال رسیده بود، در نهایت ۵۱ اثر، برگزیده، شایسته تحسین و شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش تجلیل از صاحبان آثار مکتوب نیز حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا فیاضی و حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد مهدی نبویان بهدلیل کتاب «جستارهایی در فلسفه اسلامی» لوح تقدیر دریافت کردند.

در گروه اخلاق و عرفان لوح سپاس به حجتالاسلام والمسلمین مسعود اسماعیلی برای تألیف کتاب «ماهیت معرفت عرفانی» تعلق گرفت.

در گروه حدیث، درایه و رجال نیز لوح سپاس به حجتالاسلام محمود ملکی برای تألیف پایاننامه «بازپژوهشی منابع الکافی» رسید.

در میان آثار علمی ترویجی بخش ویژه انقلاب اسلامی نیز، از حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه برای تألیف «منظومه فکری امام خمینی قدس سره و منظومه فکری مقام معظم رهبری» تجلیل شد.

از میان آثار علمی پژوهشی گروه فقه و اصول، لوح سپاس به حجتالاسلام والمسلمین محمد محمدی قائنی بهپاس احراز رتبه شایسته تقدیر برای تألیف کتاب «المبسوط فی فقه المسایل المعاصره» رسید.

لوح سپاس همایش در گروه فقه و اصول به حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین منافی به پاسخ احراز رتبه شایسته تقدیر برای تألیف پایاننامه «اصل تخصص در دوران بین تخصیص و تخصص» رسید.

لوح سپاس مرتبط به گروه اخلاق و عرفان به حجتالاسلام والمسلمین احمد حسین شریفی رسید؛ لوح سپاس بیستمین کتاب سال حوزه به حجتالاسلام حسن نیکی اردکان در بخش پایاننامه «نقش عرف در ارزش اخلاقی» رسید.

هم‌‌‌چنین به حجتالاسلام والمسلمین سیدیدالله یزدانپناه و هم‌‌‌چنین حجتالاسلام والمسلمین احمد ابوترابی نیز لوح سپاس اهدا شد.

از میان آثار علمی ترویجی گروه فلسفه، لوح سپاس همایش به حجتالاسلام والمسلمین عسکری سلیمانی امیری برای تألیف کتاب «اصول و قواعد برهان، شرح برهان شفا» اهدا شد.

در گروه تصحیح و تحقیق لوح سپاسی به حجتالاسلام علی فاضلی تعلق گرفت؛ در گروه کتب مرجع نیز از مجاهدت مرحوم آیتالله سیدعبدالعزیر طباطبایی یزدی تجلیل شد.

در گروه اقتصادی نیز لوح سپاس به حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان برای تألیف کتاب «بانکداری اسلامی» تعلق گرفت. از میان آثار علمی ترویجی در گروه اقتصاد، از حجتالاسلام والمسلمین هادی عربی بهپاس نگارش کتاب «پول و بانکداری اسلامی» تقدیر شد.

در گروه ترجمه نیز از حجتالاسلام والمسلمین مجتبی خطاط تجلیل شد؛ در گروه تفسیر و علوم قرآن نیز لوح سپاس همایش به حجتالاسلام محمد مرادی بهپاس احراز رتبه شایسته تقدیر برای تألیف پایاننامه «تأویل در روایات تفسیری» رسید.

حجتالاسلام والمسلمین محمد نوذری نیز در بخش گروه روانشناسی لوح سپاس دریافت کرد؛ از میان آثار فرهنگی تبلیغی نیز، لوح سپاس همایش به حجتالاسلام محسن عباسی تعلق گرفت.

لوح سپاس همایش به مریم وفادار نصراللهزاده در بخش فقه و اصول در نگارش پایاننامه مرتبط به «احکام شهرسازی» تعلق گرفت؛ حجتالاسلام والمسلمین احمد ناظم و حوری صدر در بخش ترجمه نیز لوح سپاس دریافت کردند.

لوح سپاس همایش کتاب سال حوزه به حجتالاسلام والمسلمین رضا ابروش در تألیف پایاننامه «طراحی و تبیین الگوی آیندهپژوهشی اسلامی در برنامهریزی»، تعلق گرفت.

حجتالاسلام علی عسکریوزیر نیز بهپاس تألیف پایاننامه «طراحی و الگوی مدیریت جهادی با استفاده از تجربه فرماندهان دفاع مقدس»، لوح تقدیر گرفت.

در بخش مقالات علمی حوزه در گروه تاریخ و سیره و تراجم، حجتالاسلام صفری فروشانی بهپاس تألیف مقاله علمی لوح تقدیر دریافت کرد؛ لوح سپاس جشنواره مقالات علمی در گروه کلام هم به حجتالاسلام عباس میرزایی رسید.

هم‌‌‌چنین در بخش معرفی مراکز، ناشران برتر و مراکز پژوهشی، به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره لوح تقدیر اهدا شد. هم‌‌‌چنین لوح سپاس ناشران برگزیده نیز، به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بهپاس انتخاب 4 اثر از منشورات آن پژوهشگاه تعلق گرفت.

همچنین لوح سپاس دیگری نیز در بخش مراکز پژوهشی به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تعلق گرفت؛ لوح سپاس ناشر شایسته تقدیر نیز به مجمع عالی حکمت اسلامی تعلق گرفت؛ در نهایت در بخش ناشران شایسته تقدیر، از انتشارات آیین فطرت نیز تجلیل شد.


٠٧:٤٨ - 1397/11/17    /    شماره : ٤٠٥٥٢٤    /    تعداد نمایش : ٩١٣


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه

از 1398/04/01 تا 1398/07/01

آدرس:
قم، بلوار امین، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ساختمان (سابق) مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
 
تلفن تماس (موقت): 02532914558 -02532940847

khowzeh(@)gmail.com

پیامک: 100007020

کانال ایتا: @khowzeh
مدیر اجرایی همایش‌(ایتا) : @ketabehowzeh

جشنواره مقالات علمی حوزه 

khowzeh2(@)gmail.com

ساعت کاری دبیرخانه همایش:

ساعت 7 الی 14

 

بازديدکنندگان امروز :982