جمعه ٠٨ بهمن ١٤٠٠
صفحه اصلی > برگزیدگان همایش > برگزیدگان دوره بیست و دوم . 1399 > معرفی آثار برگزیده دوره بیست و دوم > موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. برگزیده دوره بیست و دوم >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
همایش های برگزار شده
...


 

 

مؤلفات الشریف المرتضی

مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

گروه علمي: تصحیح و تحقیق

ناشر: بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی

 

 

«مؤلفات الشریف المرتضی»، عنوان سلسله آثار سیدمرتضی است که به شیوه‌ای علمی و فنی تصحیح و تحقیق و بر اساس موضوع مرتب و در ۴۰ جلد چاپ شده است. جلد صفر این مجموعه، به شرح حال و بررسی کتابخانه و آثار سیدمرتضی اختصاص دارد. در ادامه، آثار تک‌جلدی یا چندجلدی سیدمرتضی و سپس رساله‌های او آمده است.
در تصحیح و تحقیق آثار سیدمرتضی مراحل ذیل انجام شده است:
1. مقابله با 5 تا 12 نسخه خطی
2. تخریج و مصدریابی آیات، روایات، اقوال، اشعار و ...
3. شرح و ترجمه لغات مشکل، اشخاص، مکان‌ها، مذاهب و فرقه‌ها و ...
4. رفع اجمال و ابهام از متن به صورت مختصر در پانوشت‌ها
5. تقویم نص و استوارسازی متن با استناد به نسخه‌های خطی و ذکر نسخه‌های بدل مرجوع در پانوشت‌ها
6. تنزیل هامش و یکسان‌سازی پانوشت‌ها
7. ویرایش و اعمال علایم ویرایشی
8. اعراب‌گذاری متن کتاب‌ها به صورت متوسط
9. تیتربندی و عنوان‌گذاری
10. مراجعه و کنترل علمی
11. تألیف مقدمه، تحقیق مشتمل بر معرفی کتاب و معرفی نسخه‌های خطی و روش تحقیق
12. تایپ و مقابله مطلبی و صفحه‌آرایی
13. کنترل فنی و نهایی
14. استخراج و تنظیم فهارس عامه برای هر عنوان به صورت مستقل
15. استخراج و تنظیم نمایه موضوعی و فهارس عامه برای کل مجموعه
 

 

 

بازديدکنندگان امروز :2182