سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی > برگزیدگان > برگزيدگان دوره هجدهم . 1395 > معرفی آثار برگزیده دوره هجدهم > محمد رضا حکیمی . اثر برگزیده دوره هجدهم >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
بخش همایش‌های برگزار شده
آرشیو ویژه نامه همایش
شخصیت‌های ویژه علمی 1396

 

 

الحیاة (جلد 1 تا 12)

 

محمد رضا حکیمی

گروه علمی: حدیث، درایه و رجال

ناشر: دلیل ما

 

 

 

کتاب الحیاة، دستاوردی است از کتاب خدا و احادیث مفسران دانا و شارحان راستین آن؛ یعنی پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام که هدف های قرآن را بیان و راهنمایی های آن را آشکار کرده اند. با این نگاه، این کتاب، دانشنامه ای می ماند که روش زندگی فردی و اجتماعی آزاد و پیشرو را تبیین کرده و انسان ها را به پی ریزی نظام مردمی و شایسته فراخوانده است.
این کتاب، تبویب موضوعی روایات نیست، بلکه تبویب ایدئولوژیک آنها است. نیز تنها به ارائه روایات در هر موضوع بسنده نکرده؛ بلکه آیات را نیز به دست داده و از این رو، کتابی قرآنی-روایی است. تبویب آن نیز نوآورانه است؛ زیرا کسی در این گونه سامان دهی آیات و روایات، دست پیش نداشته است.
متن عربی این کتاب در شش جلد انتشار یافته که جلد سوم تا ششم آن درباره اقتصاد اسلامی است و تا کنون، کتابی بدین تفصیل - که روایی باشد - در این باره فراهم نشده است. این سه جلد، مدخل است بر استنباط و استخراج مکتب اقتصادی اسلام از آیات و احادیثی که چگونگی «سیر ثروت و امکانات در جامعه اسلامی» را روشن می سازند.
در کتاب های استاد حکیمی، و از جمله الحیاة، بر دو موضوع بیشتر تأکید شده است: «قیام» و «قسط». کتاب های ایشان تا پیروزی انقلاب اسلامی، بیشتر بر «قیام» تأکید دارند؛ امام پس از انقلاب اسلامی، ترجیع بند آثار ایشان «عدالت» می شود. بنابراین، ایشان یکسره کوشش خود را معطوف به تحقق عدالت کرده و با واکاوی زوایای آن، ذهنیت جامعه را نیز بدین سو کشانیده است.
کتاب حاضر، با قلم احمد آرام، به فارسی ترجمه و به گفته او به 10 تا 12 جلد می رسد.
 

 

 

 

 

بازديدکنندگان امروز :78