چهارشنبه ٠٩ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی > برگزیدگان > برگزيدگان دوره هجدهم . 1395 > معرفی آثار شایسته تقدیر دوره هجدهم >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
بخش همایش‌های برگزار شده
آرشیو ویژه نامه همایش
شخصیت‌های ویژه علمی 1396

 
 

اقتصاد تعاونی از منظر اسلام

احمد علی یوسفی

گروه علمی: اقتصاد و مدیریت

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 


 

 

قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم 

سید کاظم سید باقری

گروه علمی: حقوق و علوم سیاسی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 


 

 

جامعه شناسی جنیست با رویکردی اسلامی 

حسین بستان

گروه علمی: علوم اجتماعی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 


 

 

گام های پسین در فلسفه برین (گام مبانی) 

حسین عشاقی

گروه علمی: فلسفه

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 


 

 

آشنایی با فلسفه علم معاصر 

رضا صادقی

گروه علمی: فلسفه

ناشر: سمت

 

 


 

 

جستاری در اصطلاح شناسی و مبانی ادبیات داستانی دفاع مقدس 

احمد شاکری

گروه علمی: ادبیات و هنر

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 


 

 

القانون فی الطب

علیرضا مسعودی

گروه علمی: تصحیح و تحقیق

ناشر: المعی

 

 


 

 

نقش معناشناسی زبانی در تفسیر قرآن با تاکید بر ساختگرایی و نظریه ایزوتسو 

غلام محمد شریعتی

گروه علمی: تفسیر و علوم قرآن

ناشر: پایان نامه

 

 


 

 

بررسی و نقد نظریه اخلاقی قانون طبیعی بر مبنای آرای علامه طباطبایی و جان فینیس 

رحیم دهقان سیمکانی

گروه علمی: اخلاق و عرفان

ناشر: پایان نامه

     

 

 

 

 

 

بازديدکنندگان امروز :766