يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨
صفحه اصلی > برگزیدگان > برگزيدگان دوره هجدهم . 1395 > معرفی آثار شایسته تقدیر دوره هجدهم > رحیم دهقان سیمکانی . شایسته تقدیر دوره هجدهم >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
بخش همایش‌های برگزار شده
آرشیو ویژه نامه همایش
شخصیت‌های ویژه علمی 1396

 

 

بررسی و نقد نظریه اخلاقی قانون طبیعی بر مبنای آرای علامه طباطبایی و جان فینیس

 

رحیم دهقان سیمکانی

گروه علمی: اخلاق و عرفان

قالب: پایان نامه

 

 

 

این رساله، با تبیین نظریه اخلاقیِ قانون طبیعی و بررسیِ سیر تاریخی آن، دیدگاه علامه طباطبایی و جان-فینیس را در این باره تبیین و بر اساس سه رهیافت وجودشناختی، معرفت شناختی و روان‌شناختی این دو دیدگاه را با هم مقایسه و تفاوت‌ها و شباهت‌ها آن دو را نشان داده است.
اخلاقِ مبتنی بر طبیعت، روش فهم سعادت و راه های وصول به آن بر اساس ظرفیت ها و قوای طبیعی انسان است که در سنت یونانی و بعدها در نگرش آکوئیناس و سنّت آکوئینی دنبال شد. جان فینیس، از اندیشمندان معاصر و از پیروان این سنّت اخلاقی، کوشیده است که با پیروی از آکوئیناس، ارزش های اخلاقی را از طبیعت آدمی اقتباس کند. علّامه طباطبایی نیز دیدگاه های اخلاقیِ خود را بر سرشت طبیعی انسان و ظرفیت-های طبیعی  او مبتنی ساخته و تقریری را از نظریه اخلاقیِ قانون طبیعی در سنّت اسلامی تحریر کرده است. 
دیدگاه این دو اندیشمند معاصر، علی‌رغم شباهت ها، تفاوت هایی نیز دارد که آنها را می‌توان در سه رهیافت عمده وجودشناختی، معرفت شناختی و روان‌شناختی (انگیزشی) بررسی و در باره موجه بودن هر یک داوری کرد. 
علامه، برخلاف فینیس، به لحاظ وجودشناختی، با اشکالاتی همانند محدود بودن لیست خیرات پایه، بیگانه‌انگاشتن خیرات پایه و اولویت نداشتن برخی بر برخی دیگر مواجه نیست. همچنین، به لحاظ معرفت‌شناختی، با ابهامات محدوده شناخت و فرایند شناختِ رضایت الهی درگیر نیست. به لحاظ روان‌شناختی نیز، دلایل عمل را از یک‌دیگر تفکیک و با تأکید بر غایت اخروی، انگیزه فاعل اخلاقی را به انگیزه ای الهی مبدّل کرده است. بنابراین، رهیافت علّامه در سه بُعد مذکور، توجیه معقول تری دارد. 
 

 

دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه

از 1398/04/01 تا 1398/07/01

آدرس:
قم، بلوار امین، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ساختمان (سابق) مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
 
تلفن تماس (موقت): 02532914558 -02532940847

khowzeh(@)gmail.com

پیامک: 100007020

کانال ایتا: @khowzeh
مدیر اجرایی همایش‌(ایتا) : @ketabehowzeh

جشنواره مقالات علمی حوزه 

khowzeh2(@)gmail.com

ساعت کاری دبیرخانه همایش:

ساعت 7 الی 14

 

بازديدکنندگان امروز :967