يکشنبه ٠٨ خرداد ١٤٠١
صفحه اصلی > شاخص های ارزیابی آثار  > پایان‌نامه ها >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
همایش های برگزار شده
...


شاخص‌های ارزیابی پایان‌نامه

 

ردیف

شاخص        امتیاز      
1 اولویت و میزان تأثیر مسئله تحقیق در تأمین نیازهای فرهنگی و علمی همگانی یا جوامع علمی 8 امتیاز
2

سطح علمی و اتقان اثر

10 امتیاز
3

نظریه‌پردازی و راه حل‌های جدید

10 امتیاز
4

نقل صحیح آرا و اِسناد به منابع معتبر، اصیل و متنوع

5 امتیاز
5 میزان بهره‌گیری از مستندات و منابع و نتیجه‌گیری 6 امتیاز
6 تحلیل صحیح آرا و نقد آن 4 امتیاز
7 میزان دستیابی پایان‌نامه به اهداف خود 6 امتیاز
8 تحدید دقیق مسئله اصلی و تبیین هدف، سئوالات و فرضیه‌ها 8 امتیاز
9 به کارگیری روش متناسب با مسئله 4 امتیاز
10

خلاقیت و نوآوری دراصل مسئله، روش تحقیق و زاویه نگرش به مسئله

14 امتیاز
11 تناسب ساختار و انسجام منطقی سرفصل‌ها و عناوین 6 امتیاز
12 توازن حجم مطالب بخش‌ها و فصول 2 امتیاز
13 افزودن چکیده و نتیجه‌گیری 2 امتیاز
14  امتیاز ادبی 10 امتیاز


جمع امتیاز: 100

 

بازديدکنندگان امروز :876