يکشنبه ٠٨ خرداد ١٤٠١
صفحه اصلی > شاخص های ارزیابی آثار  > کتاب‌های‌ آموزشی >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
همایش های برگزار شده
...


شاخص‌های ارزیابی کتاب‌های تکنولوژی آموزشی

 

ردیف

شاخص        امتیاز      
1 ارائه تعاریف عملیاتی از موضوعات و واژگان 4 امتیاز
2

انطباق حجم متن با واحدهای آموزشی مربوط

5 امتیاز
3

اهداف تحقیق (صراحت، عینیت، ایجاز، عدم تناقض میان اهداف)

5 امتیاز
4

استناد متن

4 امتیاز
5 تناسب فصول و بخش‌ها 6 امتیاز
6 استفاده از رنگ و جلوه‌های تصویری در متن 5 امتیاز
7 بهره‌گیری از مثال‌های کافی و ملموس 4 امتیاز
8 برنامه‌ریزی متن (مقدمه، فصل‌بندی، نتیجه‌گیری و ...) و محتوایی‌ (ترتیب منطقی مباحث) 8 امتیاز
9 استفاده از جدول، نمودار و کادرهای مناسب 5 امتیاز
10

پرهیز از مطالب زاید و حاشیه‌ای و تمرکز بر موضوع تحقیق

6 امتیاز
11 استفاده از منابع (از حیث اعتبار علمی، روزامدی و تعدد آنها) 5 امتیاز
12 تناسب ارجاعات و نقل ‌قول‌ها 5 امتیاز
13 توفیق اثر در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده و پاسخ به سؤالات مطرح‌شده 6 امتیاز
14 رعایت اصول و قواعد نگارش 7 امتیاز
15 روانی و صلابت متن 6 امتیاز
16 کیفیت چاپ کتاب (صفحه‌آرایی، طرح جلد، قطع و اندازۀ کتاب) 7 امتیاز
17 فهرست کامل منابع و مآخذ (کتاب‌نامه، اشخاص، اماکن و...) 4 امتیاز
18  امتیاز ویژه: خلاقیت و نوآوری: برخورداری از ابتکاری خاص که اثر را از آثار متعارف دیگر در زمینه تکنولوژی آموزشی متمایز و برجسته می‌سازد مانند: ابتکار خاص در استفاده از جاذبه‌های بصری و برنامه‌ریزی متن (دلیل و توضیح) 8 امتیاز


جمع امتیاز: 100

 

بازديدکنندگان امروز :997