يکشنبه ٠٨ خرداد ١٤٠١
صفحه اصلی > شاخص های ارزیابی آثار  > کتاب‌های‌ شرح و تعلیق >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
همایش های برگزار شده
...


شاخص‌های ارزیابی کتاب‌های شرح و تعلیق

 

ردیف

شاخص        امتیاز      
1 اولویت و میزان تأثیر موضوع كتاب و متن مورد شرح/ تعلیق در تأمین نیازهای فرهنگی و علمیهمگانی یا جوامع علمی 11 امتیاز
2

میزان تسلط شارح/ تعلیق‌كننده بر موضوع

9 امتیاز
3

اهمیت متن مورد شرح/ تعلیق و دشواری آن به دلیل عبارات معقّد و موجز

11 امتیاز
4

میزان اتقان كار شارح/ تعلیق‌كننده در شیوه شرح/ تعلیق، پر كردن خلأها و پرهیز از مطالب زاید

11 امتیاز
5 نو و ابتكاری بودن شرح/ تعلیق و یا امتیاز آن نسبت به شرح‌ها و تعلیق‌های پیشین 10 امتیاز
6 رعایت استانداردهای شرح/ تعلیقه‌نگاری 10 امتیاز
7 مقدمه جامع شارح/ تعلیق‌كننده و بیان جایگاه كتاب در میان كتب مشابه و بیان چگونگی و روش  كار خود در شرح یا تعلیق 10 امتیاز
8 تنظیم فهرست منابع دقیق و كارامد و همه‌جانبه و انواع فهرست‌های لازم 9 امتیاز
9 بهره‌وری از علایم نگارشی و مراعات آیین نگارش و ویرایش 7 امتیاز
10

رعایت نكات فنی چاپ و نشر (حروف‌چینی، صفحه‌آرایی، چاپ و صحافی مطلوب، ندرت اغلاط چاپی، ذكر عناوین سرصفحه‌ای گویا، تناسب حجم با مطالب كتاب)

7 امتیاز
11  امتیاز ویژۀ شرح/ تعلیق كه در معیارهای بالا ذكر نشده است 5 امتیاز


جمع امتیاز: 100

 

بازديدکنندگان امروز :883