يکشنبه ٠٨ خرداد ١٤٠١
صفحه اصلی > شاخص های ارزیابی آثار  > ترجمه قرآن کریم >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
همایش های برگزار شده
...


شاخص‌های ارزیابی کتاب‌های ترجمه(قرآن کریم)

 

ردیف

شاخص        امتیاز      
1 ميزان تسلّط مترجم بر فن ترجمه و موضوع اثر ترجمه شده 15 امتیاز
2

اولويت و ميزان تأثير موضوع برگزيده در تأمين نيازهاي فکري‌ ـ‌ فرهنگي

همگاني يا جوامع علمي  

15 امتیاز
3

قدمت متن مُتَرْجَم يا اهميت محتوايي آن يا پيچيدگي و دشواري ترجمه‌ي آن

15 امتیاز
4

شيوايي و جذابيت نثر ترجمه کتاب، پرهيز از گرته‌برداري و مراعات آيين

نگارش و ويرايش

20 امتیاز
5 رعايت امانت و مطابقت ترجمه با متن اصلي و پرهيز از افزودن و کاستن بدون دليل و بدون مشخص کردن مواضع آن 18 امتیاز
6

رعايت امور فني چاپ و نشر (حروفچيني، صفحه‌آرايي، ندرت اغلاط چاپي

 ذکر عناوين سر صفحه‌اي گويا، تناسب حجم با مطالب کتاب)
10 امتیاز
7 امتياز ويژه دلايل اين امتياز به ترتيب 10 امتیاز


جمع امتیاز: 100

 

بازديدکنندگان امروز :910