يکشنبه ٠٨ خرداد ١٤٠١
صفحه اصلی > شاخص های ارزیابی آثار  > کتاب‌های ترجمه >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
همایش های برگزار شده
...


شاخص‌های ارزیابی کتاب‌های ترجمه

 

ردیف

شاخص        امتیاز      
1 ميزان تسلّط مترجم بر ترجمه و موضوع 10 امتیاز
2

اولويت و ميزان تأثير موضوع برگزيده در تأمين نيازهاي فکري‌ ـ‌ فرهنگي

همگاني يا جوامع علمي  
7.5 امتیاز
3

قدمت متن مُتَرْجَم يا اهميت محتوايي آن يا پيچيدگي و دشواري ترجمه‌ي آن

10 امتیاز
4

شيوايي و جذابيت نثر ترجمه کتاب، پرهيز از گرته‌برداري و مراعات آيين

نگارش و ويرايش
17 امتیاز
5 رعايت امانت و مطابقت ترجمه با متن اصلي و پرهيز از افزودن و کاستن بدون دليل و بدون مشخص کردن مواضع آن 15 امتیاز
6 مقدمه، تحقیقات، تعلیقات و ذکر مصادر و منابع مطالب،‌ افزودن بر متن اصلی به وسیله مترجم 17 امتیاز
7 تنظیم فهرست منابع دقیق،‌ کارآمد و انواع فهرست‌های مورد نیاز، هر چند مُتَرْجَم فاقد آنها باشد 13 امتیاز
8 رعايت امور فني چاپ و نشر (حروفچيني، صفحه‌آرايي، غلط‌گیری، عناوين سر صفحه‌اي گويا، تناسب حجم با مطالب کتاب) 5.5 امتیاز
9 امتياز ويژه دلايل اين امتياز به ترتيب 5 امتیاز


جمع امتیاز: 100

 

بازديدکنندگان امروز :949