يکشنبه ٠٨ خرداد ١٤٠١
صفحه اصلی > شاخص های ارزیابی آثار  > کتاب های تصحیح و تحقیق >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
همایش های برگزار شده
...


شاخص‌های ارزیابی کتاب‌های تصحیح و تحقیق

 

ردیف

شاخص        امتیاز      
1 اولویت و میزان تأثیر موضوع كتاب و متن مصحح در تأمین نیازهای فرهنگی و علمی همگانی یا جوامع علمی 9 امتیاز
2 میزان تسلط مصحِّح بر موضوع 7 امتیاز
3

قدمت و اهمیت متن مصحَّح و دشواری آن به دلیل عبارات معقَّد و موجز یا نداشتن نسخه‏ های روشن و پاكیزه و یا اختلاف زیاد نسخه ‏ها

9 امتیاز
4 میزان اتقان كار مصحِّح در شیوۀ تصحیح و انتخاب نسخه اصلی و نسخه‌بدل‌های معتبر و پرهیز از ذكر نسخه‌بدل‌های زاید 9 امتیاز
5 قرائت دقیق و صحیح نسخۀ اصلی و ضبط نسخه‌ بدل‏ ها 9 امتیاز
6 تخریج مطالب منقول و تعلیقات و پانوشت‏ های فنی و علمی افزون بر تصحیح 13 امتیاز
7 مقدمۀ جامع مصحِّح شامل شرح حال مؤلف و بیان جایگاه كتاب در میان كتب مشابه و معرفی كلیه نسخه‏های خطی آن و معرفی دقیق نسخ مورد اعتماد 18 امتیاز
8 تنظیم فهرست منابع دقیق و كارامد و همه‌جانبه و انواع فهرست‌های لازم 7 امتیاز
9 بهره‏وری از علائم نگارشی و مراعات آیین نگارش و ویرایش 7 امتیاز
10 رعایت نكات فنی چاپ و نشر (حروف‌چینی، صفحه‏آرایی، چاپ و صحافی مطلوب، ندرت اغلاط چاپی، ذكر عناوین سرصفحه‏ای گویا، تناسب حجم با مطالب كتاب) 7 امتیاز
11  امتیاز ویژه 5 امتیاز


جمع امتیاز: 100

 

بازديدکنندگان امروز :963